Materjalid

Allpool on teemade kaupa kogutud materjalid ja viited teistes andmebaasides olevatele materjalidele.

VIITED

Planeerimisseaduse lahtiseletaja ehk ajaveeb

Riigi Teataja (planeerimisega seotud Riigikohtu lahendid)