Juhtimine

Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus üks kord aastas.

Üldkoosolekul valitakse kaheks aastaks kolme kuni kaheksaliikmeline juhatus, kes tegutsedes ühingu jaoks kõige otstarbekamal viisil, esindab ja juhib seda. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees kutsub kokku ja juhatab juhatuse koosolekuid vastavalt vajadusele.

2020. aastal toimunud üldkoosolekul valiti 8-liikmeline juhatus:

Kaido Koppel, esimees

503 0514
kaido.koppel@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsus

Heiki Kalberg

509 1874
heiki@artes.ee
AB Artes Terrae OÜ

Tiiu Pärn

525 4819
tiiu.parn@fin.ee
Rahandusministeerium

Kadri Vaher

5343 5497
kadri.vaher@skpk.ee
Skepast & Puhkim OÜ

Pille Metspalu

514 8308
pille@hendrikson.ee
Hendrikson & Ko OÜ

Kaie Enno

kaie.enno@gmail.com
Narva Linnavalitsus

Indrek Ranniku

511 0990
indrek.ranniku@tartu.ee
Tartu Linnavalitsus

Maila Kuusik

5331 4868
kuusikmaila@gmail.com
Tallinna Linnavalitsus