Ruumilise keskkonna planeerija kutse

Kutsekoja Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu kinnitas 31.10.2019 oma otsusega, et ruumilise keskkonna planeerija kutse väljastajaks on Eesti Planeerijate Ühing alates 20.11.2019.

Eesti Planeerijate Ühing on ruumilise keskkonna planeerija kutset väljastanud ka varasemalt, alates 2014. aastast.
Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardit ja kutse andmise korda on uuendatud Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu poolt 19.06.2017.  Kutsestandardi uuendamiseks moodustati 2016. aasta sügisel töörühm. Kutsestandardi koostamist koordineeris Kutsekoda, mille esindaja oli Irma Estra. Standardi koostamisel osalesid Marje-Ly Rebas (ELL), Toomas Tammis (EKA), Tõnu Laigu (EAL), Mart Hiob (EMAL), Tavo Kikas (RaM), Pille Metspalu, Ülle Kadak ja Maila Kuusik (EPÜ). Nii kutsestandard kui kutse andmise kord on koostamise käigus läbinud avalikustamise protsessi nii siduserialade liitudes kui ühingus 2017. aasta kevadel. Viimati muudeti kutse andmise korda 2019. aasta oktoobris. Olulisemaks muudatuseks on kutse taotlemisel kutse kehtivuse pikenemine varasema viie asemel seitsme aastani.

Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandard ja kutse andmise kord on leitav SA KUTSEKODA veebilehel.

Kutse taotlemise esimeses voorus (september 2015) väljastati 10 ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistust; 2016. aastal 18 kutsetunnistust; 2017. aastal kuus kutsetunnistust; 2018. aastal on kaheksa ning 2019. aastal kolm kutsetunnistust. 2020. aastal on kutset taastõendanud 7 varasemalt juba kutset omanud planeerijat. Järelevalvet kutse andmise üle teostab Kutsekoda.

NB! Kutsega seonduvad dokumendid on .pdf ja .docx formaadis. Sõltuvalt veebilehitseja seadistusest võivad need avaneda lehitseja vaates ja tunduda mittetäidetavad, kuid docx-d on ka allalaaditavad.