Kutsekoja Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu kinnitas 31.10.2019 oma otsusega ruumilise keskkonna planeerija kutse väljastajaks on Eesti Planeerijate Ühing alates 20.11.2019.

Eesti Planeerijate Ühing on ruumilise keskkonna planeerija kutset väljastanud alates 2014. aastast.

Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandard (kolmas ajakohastatud standard) kinnitatud Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu poolt 19.04.2022. Kutsestandardi koostamist koordineeris Kutsekoda. Standardi koostamisel osalesid Toomas Tammis (EKA), Margus Koot (EAL), Kerttu Kõll (EMAL), Tiiu Pärn (RaM), Toomas Muru (EMÜ), Tiit Tammaru (TÜ), Kaie Enno (Narva LV), Pille Metspalu, Ülle Kadak ja Maila Kuusik (EPÜ). Kutsestandard on selle koostamise käigus läbinud avalikustamise protsessi nii siduserialade liitudes kui ühingus 2022. aasta märtsis. 

Ruumilise keskkonna planeerija KUTSESTANDARD ja KUTSE ANDMISE KORD on leitav SA Kutsekoda veebilehel.

Taotlemise eeltingimuste, taotlemiseks esitatavate dokumentide ja hindamise kohta leiad infot siit veebilehelt valides PLANEERIJA KUTSE alt eraldi vastavad lehed.  

Ruumilise keskkonna planeerija kutset taotleti esmakordselt 2015. aasta septembris. Alates 2020 on kutset ka taastõendatud. Kutse väljastamine aastate lõikes:

2015. aastal väljastati 10 esimest ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistust;
2016. aastal 18 kutsetunnistust;
2017. aastal 6 kutsetunnistust;
2018. aastal 8 kutsetunnistust;
2019. aastal 3 kutsetunnistust;
2020. aastal 7  taastõendatud kutsetunnistust (st kutsetunnistus on väljastatud juba eelnevalt  kutset omanud planeerijale); 
2021. aastal 5 kutsetunnistust ja 8 taastõendatud kutsetunnistust;
2022. aastal 1 kutsetunnistus ja 3 taastõendatud kutsetunnistust;
2023. aastal 3 taastõendatud kutsetunnistust;
2024. aastal 1 kutsetunnistus ja 1 taastõendatud kutsetunnistust. 

Detailsemat informatsiooni kutsetunnistust omavate isikute ja kutsetunnistuste kehtivuse aja kohta leiate Kutsekoja kutseregistrist.

Järelevalvet kutse andmise üle teostab Kutsekoda.