Taotlemise eeltingimused

Taotle planeerija 7. kutsetaset

Tähtajad on 20. veebruar ja 20. september

Ruumilise keskkonna planeerija 7. kutsetaset saab taotleda kahel korral aastas. Enne kutse taotlemist tuleb tutvuda nii kutsestandardi kui kutse andmise korraga. Kutse taotlemiseks dokumentide esitamise tähtajad on 20. veebruar ja 20. september.

Kutse taotlemise eeltingimused on sätestatud kutse andmise korra punktis 2.1-2.2.

Olulisem kutse andmisega seonduv:
– kutse eeltingimuseks on magistrikraadi ning töökogemuse (planeeringute koostamise kogemus) olemasolu;
– kutse taotlemisel tuleb esitada portfoolio, mis sisaldab tööde sisulist analüüsi ja esseed;
– kutse kehtivusajaks on üldreeglina 7 aastat.

Kutsekomisjon on koostanud, abistamaks kutse taotlejat, alljärgnevad materjalid:
• suunised avalik sektor – leiad SIIT.
• suunised kutse taotlemisel – leiad SIIT.

Kutse taotlemine maksab 466 eurot ja taastõendamine 381 eurot. Eesti Planeerijate Ühingu liikmetele on kutse andmise tasu 10% väiksem, soodustus tehakse Eesti Planeerijate Ühingu omavahendite arvelt ning selle saamiseks peab liikmel olema tasutud vähemalt viimase kolme aasta liikmemaks.
Arvelduskonto, millele tasu kanda on EE292200221020726101 Swedbank AS.

Kutse taastõendamine on sätestatud kutse andmise korra punktis 2.6.-2.8.
Taastõendamisel on oluline, lisaks nõutavatele planeeringutele, ruumilise planeerimisega seotud täiendõppe läbimine kutse taotlemise ja taastõendamise vahepealsel perioodil.
Juhul, kui kutse on väljastatud lühendatud perioodiks, tuleb kutset uuesti taotleda.

Kutse taotlemisega seotud küsimuste korral on palume pöörduda:

Janika Lill, kutsekomisjoni sekretär, tel 506 1712
e-post: janika@artes.ee ;

Maila Kuusik, kutsekomisjoni esimees, tel 5331 4868
e-post: kuusikmaila@gmail.com .