Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Tunnustused 2017. aastal 

 • Pärnu maavalitsuse planeerimisosakond kui laiapõhjaline ja uusi lahendusi väljatöötav töörühm – Heiki Mägi, Tiiu Pärn, Raine Viitas, Urmas Kase, (Enn Bernard).
 • Tiia Kallas ja Marika Saks – rohevõrgustiku planeeringute tegijad (maastiku eriauhind).

Tunnustused 2018. aastal

 • Lenna Hingla – uute mõtteviiside elluviija Valga linna üldplaneeringus.
 • Pille Tamm – miljööväärtusega seotud teemade mõistuspärane käsitlus Muhu valla üldplaneeringus.
 • Jarno Laur – väsimatu planeerimisteemade inimkeeli selgitaja. 

Tunnustused 2019. aastal

 • Cerly-Marko Järvela – planeerimise probleemkohtade kättenäitaja, omavalitsuse huvide eest seisja.
 • Tiia Zuppur – ise tegija, julge küsija, asja lahendaja.
 • Mari Jüssi – väsimatu liikluse ja liikuvuse teemade selgitaja. 

Tunnustused 2020. aastal

 • Jüri Lass – kaasaegse Eesti planeerimissüsteemi looja.
 • Tartu Ülikooli geograafia osakond/Kadri Leetmaa – Tartu Planeerimiskonverentsi ellukutsumine ja korraldamine.

Tunnustused 2022. aastal

 • Pille Metspalu – Eesti strateegilise planeerimise guru, kes on alati kohal ning esindab tervet mõistust. Konsultantidele igavesti truuks jäänud planeerija, kelle olemasolu tuleks tema puudumisel välja mõelda. Teadmiste helde jagaja volikogu koosolekutest ülikooli loenguteni.  
 • Tartu Linnavalitsuse üldplaneeringu meeskond “Indrek ja elektroonikud” – novaatorlik üldplaneering kui digiraamat. Tulevikku suunatud läbimurre tänases keerulises maailmas. Suur digi- ja koostöö eeskuju kõigile teistele. 
 • Enn Bernard – maakonnaplaneeringute metoodika väljatöötaja, lahenduse meisterlik visualiseerija. 

Tunnustused 2023. aastal

 • Maila Kuusik – tulihingeline planeerimise eest seisja, kes läheb mõtestatuma planeerimise eest kasvõi maailma lõppu.
 • Tiit Toos – Ida-Virumaa planeerimisšerif.
 • Heiki Kalberg – parimatest parima planeerimispraktika edendaja, põhjalik planeerimisteemadesse süveneja. 

Tunnustused 2024. aastal

 • Merje Muiso – väsimatu planeerimisentusiast, kes oskab selgitada planeerimise A&O-d ja lahti harutada ka kõige keerulisemaid planeerimisteemasid. Tunnustame julguse eest haarata härjal sarvist mitte-just-kõige-lihtsamas omavalitsuses ning soovime jõudu teednäitava praktika elluviimisel. 
 • Jiri Tintera – kohkumatu kahanevate linnade kvaliteet-planeerimise eestvedaja. 
 • Tartu Vallavalitsuse planeerijad Egle Nõmmoja ja Anni Teetsmann – eeskujulikult sisuka planeerimistegevuse eestvedajad kiirelt arenevas vallas.