Partnerid

Tartu Ülikool

Üks Põhja- ja Ida-Euroopa vanimaid ülikoole – asutatud 1632. aastal Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt. Esimene eestikeelne ülikool (alates 1919. aastast). Tartu Ülikooli geograafia osakond asutati 1919. aastal ja see kuulub Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonda, ökoloogia ja maateaduste instituuti.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused tasakaalustatud regionaalseks arenguks, sealhulgas ettevõtluse regionaalseks arenguks ja investeeringute regionaalselt tasakaalustatud suunamiseks, põllu- ja maamajanduse ning kalanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks ning ligipääsetavuse valdkonna arenguks; tagada toidu varustuskindlus, ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt, hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse olukord, ruumilise planeerimise kaudu säästlik maakasutus ning kvaliteetne elu- ja ehitatud keskkond, samuti postside toimimine; ning aidata kaasa kohalike omavalitsuste võimele korraldada ning juhtida kohalikku elu.

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on Eestis teenuste juhtimise alase hariduse lipulaev. Pärnu kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust, edendab Eesti teenustemajandust ettevõtluses, turismi- ja sotsiaalvaldkonnas ning hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Lääne-Eestis. Pärnu kolledž kuulub Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda, võimaldades üliõpilastel saada laiapõhised teadmised läbi tiheda koostöö majanduse, ühiskonnateaduste, psühholoogia ja mitmete teiste erialade õppejõudude ja üliõpilastega.

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Arhitektide Liit, lühidalt EAL, on arhitektide, maastikuarhitektide ja arhitektuuriteadlaste organisatsioon. EAL on 08.10.1921 asutatud Eesti Arhitektide Ühingu (EAÜ) õigusjärglane.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing

MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing, lühidalt KeMÜ, on loodud 2012. aastal ning ühendab endas keskkonnamõju hindamisega tegelevaid ning ka sellest valdkonnast huvitatud isikuid.
Eesti Maastikuarhitektide liit, Eesti Planeerijate Ühing, ruumiline planeerimine

Eesti Maastikuarhitektide Liit

Eesti Maastikuarhitektide Liit, lühidalt EMAL, on 24.03.2003 loodud maastikuarhitektide ja maastiku-arhitektuuriteadlaste vabatahtlik, sõltumatu ja demokraatlik loominguline erialaühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit, lühidalt ELVL, on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2020. aasta seisuga 15 Eesti linna ja 62 valda, mis hõlmab kokku 99% Eesti elanikkonnast. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Kutsekoda

Kutsekoda loodi 2001. aasta augustis, jätkamaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomist. Kutsekoda on erapooletu koostööplatvorm, kes selgitab välja, milliseid oskusi ja ameteid on vaja täna ja tulevikus. Kutsekoda töötab igapäevaselt selle nimel, et tööturu tulevikuvajadused jõuaks õppesse ning tooks kaasa tegelikke muutusi.

Euroopa ruumilise planeerimise nõukoda

1985. aastal asutatud Euroopa ruumilise planeerimise nõukoda on katuseorganisatsioon, mille eesmärk on liikmete esindamine, huvikaitse korraldamine, valdkondliku oskusteabe ja hariduse edendamine, hea planeerimise tava ja parimate praktikate levitamine.