WEBCAFE sademevee teemal

Loading Üritused

« Kõik Üritused

  • Sündmus event on möödas

WEBCAFE sademevee teemal

28. okt. 2021 | 16:00 - 17:00

Neljapäeval 28. oktoobril kell 16 teeme veebikohviõhtu sademevee teemal. Heiki Kalberg ja Indrek Ranniku räägivad sademeveest ja planeerimisest ning Tartu krundi roheväärtuse indeksist. Esitlus on Narvas esitatu alusel, mitmed kes ei saanud osaleda, soovisid selle kordamist.

Ühinemislink allpool;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNlY2Y2MDEtNTEwNS00MGE5LTkyMjQtNGVjY2Y3OTk2ZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a7149af-b0da-486c-8fd2-eae22cfeed3c%22%2c%22Oid%22%3a%22dd6d1177-125f-4e2b-a8d7-cc8c90590d6e%22%7d

Detailid

Kuupäev:
28. okt. 2021
Aeg:
16:00 - 17:00

Toimumiskoht

Veebis
Eesti

Korraldaja

Eesti Planeerijate Ühing