Üritused

Latest Past Üritused

Üldkoosolek

Veebis

Hea ühingu liige, Ootame sind osalema 16. juunil kell 13.00-14.00 TEAM-s keskkonnas toimuvale üldkoosolekule   Üldkoosoleku päevakord: Juhataja ja protokollija hääletusega valimine Majandusaasta aruande (bilansi, tulemiaruande ja tegevusaruande) hääletusega kinnitamine   Kinnitamist vajavad dokumendid: Bilanss Tulemiaruanne Tegevusaruanne Eelarve kasutamise aruanne   Oluline teave! Tutvuge palun kinnitamist vajavate dokumentidega enne koosolekut . Juhul kui tekib küsimusi, siis kirjuta info@planeerijad.ee. Koosolekul me neid dokumente eraldi enam ei

VIII Tartu planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine“

Tartu

30.-31. märts 2023 VSpa konverentsikeskus (Riia 2, Tartu) Järjekorras juba VIII Tartu Planeerimiskonverentsi peateema on “Üle riigi planeerimine”. Arutleme selle üle, millises suunas liigub uue üleriigilise planeeringu ettevalmistamine. Samal ajal vaatame tagasi ja küsime, mis on saanud eelmisest üleriigilisest planeeringust “Eesti 2030+” ning millised on võimalused ruumivisioonide teostamiseks ja harupoliitikate tegevuste koondamiseks hea ruumi kujundamiseks kogu