Eesti Keskkonnamõjude Hindajate Ühing, Eesti Kinnisvarafirmade Liit ja Eesti Planeerijate Ühing esitasid ühised ettepanekud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõule. Nad leiavad, et nende varasematele muudatusettepanekutele antud tagasiside ja selgitused ei kõrvalda ega lahenda esiletoodud probleeme. Loe kirja……