Vastavalt eelnõu seletuskirjale on seaduse muutmise eesmärgiks seatud sätestada atmosfääriõhu kaitse seaduses müra sihtväärtuse osas õigusselgus ja kõrvaldada probleemid selle rakendamisel praktikas. Tunnustame eelnõu koostajaid probleemiga tegelemise ja seletuskirjas olemasolevate probleemide kaardistamise eest, kuid paraku ei täida eelnõus toodud kujul seaduse muutmine seatud eesmärki (õigusselguse suurendamine) ning välistatud ei ole ka õigusselguse vähenemine.

Ühing toob välja eelnõu puudused ning teeb mitmeid ettepanekuid. Loe täpsemalt kirjast……