Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas Eesti Planeerijate Ühingu kutse andmise korra ruumilise keskkonna planeerija kutsele.

Kinnitatud kutse andmise kord on leitav kutseregistrist  https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10546185

Korras on leevendatud kutse taotlemise eeltingimusi nii esmataotlemise kui taastaotlemise osas.

Kutse esmakordsel taotlemisel on nõutavad planeeringute juhtimise ja/või planeeringute koostamise alased tööd, mis on tehtud taotlemisele eelneva 15 aasta jooksul ja on vähemalt mahus:

a) viis (5) kehtestatud detailplaneeringut või 

b) üks (1) kehtestatud üldplaneeringut (sh kohaliku omavalitsuse eriplaneering) või 

c) üks (1) kehtestatud riigi tasandi planeering (sh maakonnaplaneering või üleriigiline planeering või riigi eriplaneering). 

Kutse taastaotlemisel on taotleja koostanud kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul: 

a) kolm (3) kehtestatud detailplaneeringut ja kaks (2) vastuvõetud detailplaneeringut või 

b) üks (1) kehtestatud üldplaneering (sh kohaliku omavalitsuse eriplaneering) või 

c) üks (1) kehtestatud riigi tasandi planeering (sh maakonnaplaneering või üleriigiline planeering või riigi eriplaneering). 

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on traditsiooniliselt 20. veebruar 2024.