Planeerijate Ühing andis seisukohad MARU ehk Maa- ja Ruumiameti loomise kohta. Ühing tõi välja, et esitatud ettepanekust ei selgu, mis on selle üksuse eesmärk strateegilises mõttes. Kontseptsioonist ei selgu, millisel viisil on võimalik uuel ametil riigi ruumilist arengut suunata, kui ametile ei ole ette nähtud selleks piisavalt hoobasid. Puudub selgitus, millised rakenduslikud ülesanded liiguvad ametisse.

Loe pikemalt kirjast…..