Planeerijate ühing tunnustas parimaid

30.-31. märtsil toimus VIII Tartu planeerimiskonverents, seekord nimeks – üle riigi planeerimine. Konverentsi pidulikul õhtul Delta majas tunnustas ühing selle aastal kõige parimaid.

2023. aasta tunnustused pälvisid järgmised tublid tegijad:

  • Maila Kuusik, kui tulihingeline planeerimise eest seisja, kes läheb mõtestatuma planeerimise eest kasvõi maailma lõppu;
  • Tiit Toos, kui Ida-Virumaa planeerimisšerif;
  • Heiki Kalberg, kui parimatest parima planeerimispraktika edendaja, põhjalik planeerimisteemadesse süveneja.