Ühing tegi ettepanekuid uuele valitsusele

Teeme ettepanekud valdkonna arengu toetamiseks, mida palume kaaluda koalitsioonilepingu sõlmimisel. 

– Ruumilise planeerimise süsteem vajab restarti. 

– Planeerijate nappus tuleb likvideerida.

– Planeeringute menetlustasu riigilõivuna. 

Seisukohta loe täpsemalt kirjast…