Ühingu 2023 tööplaan

TEGEVUSTÄHTAEG
Pärnu jõe teemaplaneeringu asjakohaste mõjude hindamine2023 kevad
WEBCAFEjooksvalt,
järgmine veebruaris
Seminar: KOV ja riigi huvi, maavarad, tuleviku transport (Indreku droonitaksod), tuumajaam, energeetikanovembris
Kirjade koostamine ametitele jm osapooltele, kui vaja mingitele teemadele jooksvalt reageeridaJooksvalt
Osalemine planeeringute KSH läbiviimisega seonduvatel nõupidamistel, mis toimub koos KeA, RaM, KeM, KeMÜ ja EPÜ esindajategaJooksvalt
Ruumilise keskkonna planeerija kutse välja andmineJooksvalt
Ehituse pikk vaadeJooksvalt
Juhatuse kohtumine RahandusministeeriumigaJooksvalt
Planeerija hariduse edendamine, osalemine RaM, TalTech kohtumistel jt vajalike osapooltega. Õppekava väljatöötamises osalemine. Seisukohtade andmineJooksvalt
Osalemine kutsekomisjonide töösEAL 3x aastas, EMAL
SuvepäevadSaaremaa, 8-9.09
ÕppereisVilnius
Planeerimiskonverentskevad 2023
Planeerija hea tava välja töötaminedetsember 2023
Planeeringute näituse ringreisjooksvalt