Ühing andis seisukohad Riigikantselei taastuvenergia arendamise kiirendamise auditile

Ühing leiab järgmist:

1. Energiakriisi ja kliimaeesmärkide valguses on hädavajalik leida kiireid lahendusi eelkõige käimasolevate planeeringuprotsesside hõlbustamiseks ja võimalusel lihtsustamiseks.

2. Eelisarendusalade kaardistamisel puudub väljapakutud käsitluses sisuline mõte. Oluliselt otstarbekam ja efektiivsem oleks keskenduda käimasolevate planeeringute käigus juba väljaselgitatud aladel vajalike uuringute läbiviimise ja planeerimisprotsessi hõlbustamisele ja kiirendamisele.

3. Eelisarendatavate alade väljaselgitamise ja uute planeerimisinstrumentide väljatöötamise asemel annab oluliselt kiiremat tulemust selliste praktiliste teemade lahendamine, mis võimaldab edukalt lõpetada käimasolevad planeeringud.

4. Kaaluda võiks ka nt ühise kooskõlastuskomisjoni moodustamist, kus erinevate ministeeriumite ja riigiametite esindajad kujundavad planeerimisettepanekule ühtsed, riigi huve väljendavad seisukohad.

5. Väljendame tugevat kahtlust taastuvenergia ehitise planeeringu kui eraldi nö riikliku planeeringuliigi juurutamise otstarbekuse osas.

Seisukohta loe kirjast täpsemalt….Lisa kommentaar