Kohustus kaasata kohus planeeringu menetlusse

Seoses sagenenud kohtuvaidlustega planeeringute valdkonnas on edaspidi kohustuseks kaasata kohus planeeringu koostamisse selle tööstaadiumis. Olenevalt planeeringu liigist ja kohtuastmest toimub kaasamine järgnevalt: detailplaneeringu puhul halduskohus, üldplaneeringu puhul ringkonnakohus ning eriplaneeringu ja üleriigilise planeeringu puhul riigikohus. Nii väldime hilisemaid kohtuvaidlusi kohe planeeringut koostades.

Aprill:)Lisa kommentaar