Kuhu me pöörame ruumilise planeerimise digipöördes? VII Tartu Planeerimiskonverentsil 24.-25.03.2022 lahatakse ruumilist planeerimist digiajastul

2022. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi fookuses on digiajastu planeerimise võlud ja valud. Digitaalne maailm on arenenud peadpööritava kiirusega ja mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed on digitaalsetes andmebaasides, kaasamisprotsess toimub aina enam sotsiaalmeedias ja mobiilirakendustes, koostööd tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on kolinud interaktiivsetesse veebirakendustesse. 

Kuidas aga infomüras päriselt kõigi huvilisteni jõuda? Kuidas mitte unustada andmeid, mis ei ole lihtsasti masintöödeldavad?  Kuidas ületada digilõhe? Kuidas säilitada loovus ja mitte unustada koosmõtlemist? Kuidas muudavad digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat? Vastuseid neile küsimustele otsivad planeerimisteoreetikud ja -praktikud kokku 11 sessioonil. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi osaluskultuuri professor Katrin Tiideberg küsib peaettekandes, kas digikeskkondade kasutuskogemustest ja internetikogukondades sündinud ruumitajust võiks olla midagi kõrva taha panna ka füüsilise ruumi planeerimisel. Ott Velsberg, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete valdkonna juht tutvustab, mida kätkeb endas Eesti kui digiväeline riik, mida on selle visiooni realiseerumiseks tehtud ja milliseid muudatusi see endaga kaasa toob. Sessioonidel tutvustatakse ka teiste riikide planeeringute digitaliseerimisega seotud kogemusi, räägitakse tööstuse ja energeetika ruumilisest tulevikust  ning vananevatest linnadest.


Tartu Planeerimiskonverentsi peakorraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing. Konverentsiga tähistatakse ka Eesti Planeerijate Ühingu 20. tegutsemisaastat.

Lisateave:
https://planeerimiskonverents.ut.ee/

Madli-Johanna Maidla, madli-johanna.maidla@ut.ee
Kadri Leetmaa, kadri.leetmaa@ut.ee; +372 5569 4019
Pille Metspalu, pille@hendrikson.ee; +372 514 8308
 
 
Tartusse tasub tulla juba varem, sest 23. märtsil leiab aset Linnapeade pakti ja rohepöörde seminar. Kõigile huvilistele avatud seminaril tutvustatakse linnapeade pakti eesmärke ja kogemusi ning arutletakse linnade ja kogukondade rolli üle rohepöördes. Täpsem info ja registreerimine https://www.facebook.com/events/540343423871742/.Lisa kommentaar