Seisukoht “Geo3D ärianalüüsi“ projekti kohta

Planeerijate Ühing andis seisukoha Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogia Keskuse poolt ettevalmistatava „Geo3D ärianalüüsi“ projekti kohta

Geo3D on üldnimetus Maa-ameti tegevustele kolmemõõtmeliste (3D) ruumiandmete hõive, kaardistamise, modelleerimise, andmete jagamise ja visualiseerimise vallas. Nimetatud analüüs käsitleb protsessi terviklikult, alates andmehõivest kuni toodete ja teenusteni.

Ühing toetab algatust ja on nõus olema intervjueeritav ärianalüüsi käigus tehtavatel intervjuudel ning intervjueeritavatega kokku viimisel.

Seisukohta loe kirjast täpsemalt. Lisa kommentaar