Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel on valminud kohalikele omavalitsustele vajalik käsiraamat.

Taastuvenergia projektide sisu ning menetlusprotsess on kohalike omavalitsuste ametnikele üsna keerukas protsess, seetõttu on vaja samm-sammulist käsiraamatut, mis lihtsustaks protsesside kulgemist. Käsiraamat on mõeldud tuule- ja päikeseenergia projektide arendajatele ja kohalikele omavalitsustele menetlusprotsesside mõistmiseks ja kergemaks läbiviimiseks. Käsiraamatus on käsitletud erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, asukoha valikut, keskkonnamõjude hindamist, detailplaneeringuid, projekteerimistingimusi,
ehituslubasid ja võrguga liitumise lubasid.

Ühingu veebilehel käsiraamat leitav juhendmaterjalide alt SIITLisa kommentaar