Jüri Lass on Eesti Planeerijate Ühingu auliige

Eesti Planeerijate Ühingu üldkogu 25. juunil 2021 otsustas nimetada auliikmeks Jüri Lassi.Lisa kommentaar