Üritused

WEBCAFE Detailplaneeringute ülevaade

Eelmise aasta lõpus koostasime koostöös Eesti Planeerijate Ühingu, Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga  “Detailplaneeringute koostamise terviklik teoreetiline-praktiline ülevaade“. Ülevaade vastab ennekõike küsimusele, kuidas tuleks koostada detailplaneeringuid, et saavutada tasakaalustatud ruumiline terviklahendus. Töö uurimisküsimused puudutavad nii detailplaneeringu osapooli (peatükk 1), kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete ja planeerimise põhimõtete juurutamist (peatükk 2), detailplaneeringu lähtekohti (peatükk 3), detailplaneeringu

Veebinar “Üldplaneering ja riiklik kultuuripärand”

Veebis

Muinsuskaitseamet kutsub veebinarile "Üldplaneering ja riiklik kultuuripärand" 19. mail kl 13-17.00 FB üritus: https://www.facebook.com/events/1433397050326925   Tere! Mul on hea meel paluda Teid osaleme üldplaneeringu teemalisel veebinaril, et mõista, kuidas riikliku kultuuripärandit kui avalikku huvi planeerimisel arvesse võtta. Seekord keskendume just kõige keerulisemale pärandiküsimusele, st just riiklikule pärandile, mida kohalik omavalitsus üldplaneeringus ei kehtesta, kuid millega tuleb ruumiotsuste

Eesti Planeerijate Ühingu üldkoosolek

Veebis

toimub 25. mail kell 16:OO-16.15. Plaanis on sedakorda virtuaalne üldkoosolek. Päevakorras on: majandusaasta aruande (lisatud pdf failina) kinnitamine (aruande kinnitamise eelnõu lisatud docx failina).   Palun liikmetel osaleda üldkoosolekul või mitteosalemisel volitada kedagi enda eest osalema teatades volitatule hääletamiseelistused. Koosolekuga liitumise link.........  NB! Kui link siin ei avane, sisene koosolekule Kaido Koppeli 05.05.2021 saadetud kutsel

Järjekordne WEBCAFE

Veebis

toimub 25. mail kell 16.15-17.45 (peale ühingu üldkoosoleku toimumist). Seekord teemaks planeerimine digimaailmas - plussid ja miinused. Ootame kõigilt aktiivset osavõttu ning ühtlasi palve edastage seda linki kõigile huvilistele. Link WEBCAFE-ga ühinemiseks.....  

Veebiseminar „Avalike hoonete ligipääsetavus ehk kuidas luua head ja turvalist elukeskkonda kõigile“

Veebis

Veebiseminar toimub 27. mail kell 10.00-12.30. Registreeruda saab siin.  Selleks, et aidata luua turvalist ja head elukeskkonda meile kõigile, korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 27. mail veebiseminari, kus tutvustame ligipääsetavuse nõudeid ja nende vajadust, räägime senistest ja tulevastest arengutest ligipääsetavuse valdkonnas ning toome näiteid erinevatelt objektidelt. Veebiseminaril esinevad TTJA peadirektor Kaur Kajak, Riigikantselei ligipääsetavuse

WEBCAFE sademevee teemal

Veebis

Neljapäeval 28. oktoobril kell 16 teeme veebikohviõhtu sademevee teemal. Heiki Kalberg ja Indrek Ranniku räägivad sademeveest ja planeerimisest ning Tartu krundi roheväärtuse indeksist. Esitlus on Narvas esitatu alusel, mitmed kes ei saanud osaleda, soovisid selle kordamist. Ühinemislink allpool; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNlY2Y2MDEtNTEwNS00MGE5LTkyMjQtNGVjY2Y3OTk2ZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a7149af-b0da-486c-8fd2-eae22cfeed3c%22%2c%22Oid%22%3a%22dd6d1177-125f-4e2b-a8d7-cc8c90590d6e%22%7d

Virtuaalne seminar „Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine”

Veebis

Tere, head planeerijad! Rahandusministeerium koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga korraldab 24. novembril kell 13 kuni 17 virtuaalse seminari „Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine“. Seminaril teeb ettekande Raul Keba advokaadibüroost RISTAL KEBA PARTNERID. Raulil on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse ning ehitus- ja planeerimisõiguse alal, samuti kaasomanike vaheliste suhete ja sellega seonduva vallas. Kohaliku