Registreerumine on avatud kuni kohtade täitumiseni või kuni 7. märtsini!

Sellel aastal konverentsi veebis üle ei kanta ega salvestata. Ettekandeid on võimalik kuulata ainult kohapeal! Kohtade arv piiratud! Registreerumine ja täpsem info planeerimiskonverentsi veebilehel…..