Planeerijate ühing andis seisukohad tuuleparkide kavandamiseks

Ühing vastas küsimustele:

Milline on info, mida tingimata planeeringu koostaja ja mõju hindaja (konsultandid) vajavad selleks, et alustada tuulepargi planeeringulahenduse ja KSH (KMH täpsusega) aruande koostamist ja mis tuleks lähtekohtades fikseerida?

Milline on info, mida tingimata planeeringu koostaja ja mõju hindaja (konsultandid) vajavad selleks, et alustada tuulepargi planeeringulahenduse ja KSH (KMH täpsusega) aruande koostamist ja mis tuleks lähtekohtades fikseerida?

Loe ühingu vastuseid küsimustele täpsemalt kirjast….