Eesti Planeerijate Ühingul on valminud värske ilmega veebileht

Soovime uue veebilehega muuta lehe külastatavust oluliselt mugavamaks ja sisukamaks. Samuti on uus veebileht kättesaadav kõigis nutiseadmetes. Lehelt leiab infot ühingu tegevuste ja seisukohtade osas. Nt loe ühingu seisukohti Eesti ühistranspordi arendamise tegevuskava 2021-2025 osas ning ettepanekuid planeerimisseaduse parendamiseks…siit.