Tartu planeerimiskonverents toimub 4.-5. novembrini

VII Tartu Planeerimiskonverents “Ruumiline planeerimine digiajastul” toimub 4.-5. novembril 2021 Tartus.

Digitaalne maailm on viimastel kümnenditel arenenud peadpööritava kiirusega ning mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed tulevad digitaalsetest andmebaasidest, kodanikud saavad omapoolse sisendi anda mobiilirakendustes, koostööd tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on kättesaadavad kaardirakendustest.

Tänavuse Tartu Planeerimiskonverentsi fookuses on planeerimine digiajastul ning sellega kaasnevad võlud ja valud. Erinevad tehnoloogilised uuendused hõlbustavad andmete kogumist ning töötlemist, kuid kuidas mitte unustada andmeid, mis pole lihtsasti masintöödeldavad. Mobiili- ja kaardirakendused annavad suurepärase võimaluse elanikele uusi ideid tutvustada ja tagasisidet koguda, kuid kuidas infomüras kõigi huviliste ja osapoolteni jõuda. Vastukaaluna ei saa unustada ka digilõhet ehk meie ühiskonnas on arvestatav hulk elanikke, kellel puudub võimalus või võimekus digitaalsete rakenduste kasutamiseks. Planeerimise oluline osa on loov ja strateegiline ühismõtlemine – kuidas muudavad digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat ning kas on oht maestroplaneerimise tekkeks. Digiajastu ei eksisteeri ainult Eestis – millised on naaberriikide head praktikad, millest meie planeerijatel tasuks õppust võtta. 

Kutsume Teid osalema konverentsiprogrammi kujundamises  

Ka sel aastal kutsume kõiki planeerimisvaldkonna eksperte, praktikuid ja teadlasi konverentsi korraldusse panustama ning välja pakkuma oma sessioone. Sessiooniideid ootame 30. märtsiks. Eriti oodatud on konverentsi peateemaga haakuvad sessionid, näiteks kaasamine digiajastul, andmete käsitlemine digiajastul, head ja kehvad digilahenduse jne. Täpsem info sessioonidele esitatud nõuetest ja laiendatud teemadeloendiga on leitav konverentsi kodulehelt: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Mugav on üritusel silma peal hoida ka Facebookis.

Lennukaid ideid ja ilusat kevadet!

Tartu Planeerimiskonverentsi korraldustoimkond

http://planeerimiskonverents.ut.ee/