Üritused

Järjekordne WEBCAFE

Veebis , Eesti

toimub 25. mail kell 16.15-17.45 (peale ühingu üldkoosoleku toimumist). Seekord teemaks planeerimine digimaailmas - plussid ja miinused. Ootame kõigilt aktiivset osavõttu ning ühtlasi palve edastage seda linki kõigile huvilistele. Link WEBCAFE-ga ühinemiseks.....  

Veebiseminar „Avalike hoonete ligipääsetavus ehk kuidas luua head ja turvalist elukeskkonda kõigile“

Veebis , Eesti

Veebiseminar toimub 27. mail kell 10.00-12.30. Registreeruda saab siin.  Selleks, et aidata luua turvalist ja head elukeskkonda meile kõigile, korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 27. mail veebiseminari, kus tutvustame ligipääsetavuse nõudeid ja nende vajadust, räägime senistest ja tulevastest arengutest ligipääsetavuse valdkonnas ning toome näiteid erinevatelt objektidelt. Veebiseminaril esinevad TTJA peadirektor Kaur Kajak, Riigikantselei ligipääsetavuse

WEBCAFE sademevee teemal

Veebis , Eesti

Neljapäeval 28. oktoobril kell 16 teeme veebikohviõhtu sademevee teemal. Heiki Kalberg ja Indrek Ranniku räägivad sademeveest ja planeerimisest ning Tartu krundi roheväärtuse indeksist. Esitlus on Narvas esitatu alusel, mitmed kes ei saanud osaleda, soovisid selle kordamist. Ühinemislink allpool; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNlY2Y2MDEtNTEwNS00MGE5LTkyMjQtNGVjY2Y3OTk2ZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a7149af-b0da-486c-8fd2-eae22cfeed3c%22%2c%22Oid%22%3a%22dd6d1177-125f-4e2b-a8d7-cc8c90590d6e%22%7d

Virtuaalne seminar „Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine”

Veebis , Eesti

Tere, head planeerijad! Rahandusministeerium koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga korraldab 24. novembril kell 13 kuni 17 virtuaalse seminari „Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine“. Seminaril teeb ettekande Raul Keba advokaadibüroost RISTAL KEBA PARTNERID. Raulil on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse ning ehitus- ja planeerimisõiguse alal, samuti kaasomanike vaheliste suhete ja sellega seonduva vallas. Kohaliku

WEBCAFE ehituskeeluvööndi teemal

Veebis , Eesti

Selle aasta esimesel WEBCAFE-l keskendume ehituskeeluvööndiga seotud temaatikale. Täpsem kava lähiajal.

Veebiseminar, kus tutvustatakse kahe uuringu tulemusi, mis on olulised nii riigi poliitikate kujundamisel kui ka kohaliku elu korraldamiseks

Seminari sisu ja korraldus Seminari esimeses pooles tutvustavad OECD eksperdid värsket raportit „Shrinking smartly in Estonia“ (Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafiliseks muutusteks), mis on valminud kahe aasta jooksul koostöös Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ning partneriteks olnud ministeeriumite, valitsusasutuste ja kohalike omavalitsustega. Uuring sisaldab analüüse ja poliitikasoovitusi mitmes poliitikavaldkonnas. Päeva teises pooles toimub üleriigilise elamute

Planeerimisseaduse muudatustest

Planeerimisseaduses jõustusid käesoleva aasta alguses mitmed muudatused, samuti jõustusid väiksemad muudatused ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses, ehitusseadustikus, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ning keskkonnamõjude- ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses. Muudatuste üldiseks eesmärgiks oli täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse. Rahandusministeerium tutvustab 22. veebruaril kell 10.00 algaval veebinaril planeerimisseaduse jaanuaris jõustunud ja novembris jõustuvaid muudatusi. Ettekande teevad planeerimisseaduse muudatuste eelnõu autor Külli

Tartu Planeerimiskonverents

Tartu

VII Tartu Planeerimiskonverents „Ruumiline planeerimine digiajastul” toimub 24.-25. märtsil Tartus VSpa Konverentsikeskuses. Anname endast parima, et novembris edasi lükatud konverents nüüd märtsis toimuda saaks. Soovime endiselt korraldada võimalikult “tavapärast” konverentsi ning seetõttu kutsume kõiki Tartusse. Usume, et planeerimiskogukond soovib üle pika aja päriselt kokku saada ning kuulata nii ettevalmistatud ettekandeid kui anda võimalus spontaanseteks aruteludeks.

WebCafe ” Planeerimisseaduse revisjon”

Peale puhkusi esimesel Webcafel tuleb kõne alla väga oluline teema" Planeerimisseaduse revisjon" Tänaseks kokku saanud tulemit tutvustab Anni Konsap. Ootame rohket osavõttu   Kaido Koppel EPÜ juhatuse esimees

Suveseminar 9.-10. septembril Viljandis

Viljandi

tegevusaastat tähistav suveseminar 9 – 10 septembril 2022 Viljandis PÄEVAKAVA september 10.30 - 11.00 Kogunemine 11.00 - 17.00 Seminar Viljandi riigimaja 2. korruse suures saalis (Vabaduse plats 2) - Viljandi linnapea Madis Timpsoni tervitus ning ühingu juhatuse esimehe Kaido Koppeli ülevaade ühingu tegevusele. - Näituse „Ilusate plaanide aeg. Planeeringud Eestis 1922 kuni 1995“ avamine. - Viljandi