Üritused

Tartu Planeerimiskonverents

Tartu

Digitaalne maailm on viimastel kümnenditel arenenud peadpööritava kiirusega ning mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed tulevad digitaalsetest andmebaasidest, kodanikud saavad omapoolse sisendi anda mobiilirakendustes, koostööd  tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on