Auliikmed

Ühingu auliige võib olla füüsiline isik, kes on toetanud omapoolse erilise panusega ühingu tegevust tema eesmärkide ja ülesannete täitmisel.  

1. auliige Jüri Lass (2021)