Eesti Planeerijate Ühing tunnustas silma paistnud ruumilise planeerimise alase tegevuse eest Lenna Hinglat, Pille Tamme ja Jarno Lauri, kõik nad on omavalitsuse planeerimisspetsialistidena omal käel korraldanud üldplaneeringu koostamist seades oluliseks tulemuse ja katsetades uusi meetode.
  • Lenna Hingla – uute mõtteviiside elluviija Valga linna üldplaneeringus.
  • Pille Tamm – miljööväärtusega seotud teemade mõistuspärane käsitlus Muhu valla üldplaneeringus.
  • Jarno Laur – väsimatu planeerimisteemade inimkeeli selgitaja. Tartu planeerimiskonverentsi õhtusöögil tänati kõiki nimetatuid nende panuse eest heasse planeerimistegevusse.

Lenna Hingla 2018
Pille Tamm 2018
Jarno Laur 2018 1

Uudised

Eesti ruumiloome. Kuidas edasi?

Avalik seminar
26.10.2018 kell 15.00-18.00 Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2.

Riigikantselei ruumiloome ekspertrühm kutsub avalikule seminarile, et tutvustada valminud aruannet, arutleda, milline on Eesti ruumi tervikpilt täna ja kuidas see sünnib ning esitleda, millised protsessid nii Eestis kui mujal toetavad ruumilise keskkonna senisest suurema tähelepanu alla seadmist.

“VALMIS OLLA. START!”

EESTI PLANEERIJATE ÜHINGU SEMINAR
19. SEPTEMBER 2018
KULTUURIKATEL, PÕHJA PST 27A, TALLINN
Lisatud ettekanded

Tänane riigikohtu otsus, millega tühistati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu tuuleenergia tootmised alade osa, võib ulatuslikult muuta Eesti ruumilise planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktikat ja tõstatab küsimuse

Tänase otsuse valguses oleks näiteks üleriigilises planeeringus pidanud detailselt analüüsima kas Rail Baltic (RB) suundub Tallinnast Riiga läbi Tartu, Viljandi või Pärnu.

Riigikohtu otsus Hiiu mk mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas

Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.

Elurikkuse võimendamine ruumi planeerimisel

Progressiihalus ja majandusele keskendumine on viinud elurikkuse hääbumise ja inimese loodusest kaugenemiseni, mis avaldub ka elukeskkonna kvaliteedi languses. 
Loe Sirbist http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/elurikkuse-voimendamine-ruumi-planeerimisel/ !